Announcement:

This sport-site is about Judo and hosted by Jhapa Judo Dojo. Call if any query +977-9862656127

राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिताहरुमा उपलब्धि रेकर्ड

  राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिताहरुमा उपलब्धि रेकर्ड
जिल्ला : झापा

वि‍.सं. २०५३ 
औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, ललितपुर

कास्य पदकः जालिम राजवंशी (-६० के.जी, पुरुष)

वि.सं.२०६२

औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, काठमाडौं+


रजत पदकः देविका खड्का (-५२ के.जी, महिला)

रजत पदकः तिलरानी लिम्बू (खुल्ला, महिला)

वि.सं. २०६४

९ औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, झापा


रजत पदकः देविका खड्का (-५२ के.जी, महिला)

रजत पदकः तिलरानी लिम्बू (खुल्ला, महिला)

कास्य पदकः प्रतिक खड्का (खुल्ला, पुरुष)

वि.सं. २०६५

१० औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, काठमाडौं+


स्वर्ण पदकः तिलरानी लिम्बू (-७० के.जी, महिला)

कास्य पदकः प्रतिक खड्का (-९० के.जी, पुरुष)

कास्य पदकः देविका खड्का (-५२ के.जी, महिला)

कास्य पदकः केशव कुमार खड्का (-४५ के.जी, पुरुष)

वि.सं. २०६८

११ औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, धनगढी+


रजत पदकः तिलरानी लिम्बू (-७८ के.जी, महिला)

कास्य पदकः मङ्गलु मेचे (-७३ के.जी, पुरुष)

कास्य पदकः अमिना खातुन (-७० के.जी, महिला)

कास्य पदकः सुरेश वि क (-६६ के.जी, पुरुष)

कास्य पदकः दिलकुमारी सिंजाली (-५२ के.जी, महिला)

कास्य पदकः केशव कुमार खड्का (-५० के.जी, पुरुष)

कास्य पदकः तुलसा देवी कार्की (-४८ के.जी, महिला)

वि.सं. २०७०
१२ औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, काठमाडौं


कास्य पदकः वविता हास्दा (-५२ के.जी, महिला)

कास्य पदकः तुलसा देवी कार्की (-५२ के.जी, महिला)

वि.सं. २०७१

१३ औं राष्ट्रिय जुडो प्रतियोगिता, काठमाडौं+


कास्य पदकः साजन सुब्बा (-६६ के.जी, पुरुष)

रजत पदकः वविता हास्दा (-५७ के.जी, महिला)

कास्य पदकः तुलसा देवी कार्की (-५२ के.जी, महिला)


Share it Please

Sajan Subba

Distict Sports Development Committee, Jhapa
+977-023-455176
Email: jhapadsc@gmail.com
Email: jhapajudo@gmail.com

Copyright @ 2013 JHAPA JUDO DOJO | झापा जुडो डोजो.
Email: jhapajudo@gmail.com
+977-023-455176 or +977-9862656127